Сторінки історії

 

Черкаська медична академія – найкращий вищий медичний навчальний заклад України серед тих, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів медицини та фармації, один із найпопулярніших навчальних закладів Черкаської області, мальовничого краю, з яким пов’язано багато ключових подій вітчизняної історії.
Нинішні покоління продовжують творити історію Черкащини. Літопис діяльності Черкаської медичної академії починається з 1930 року, коли за рішенням Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР було відкрито медичний технікум фельдшерсько-акушерського профілю. Перший випуск спеціалістів відбувся у 1933 році.
Всі наступні роки – це час розбудови закладу, розширення його можливостей, творчих здобутків і професійних досягнень.
У 1993 році навчальний заклад першим в Україні розпочав підготовку медичних сестер із вищою освітою – бакалаврів медицини, у 1998 отримав статус коледжу, з 2004 року базову вищу освіту у начальному закладі здобувають фармацевти на фармацевтичному бакалавраті. У 2005 році відкрито відділення післядипломної освіти.
З 2015 року поновлено підготовку спецфельдшерів для потреб Збройних сил України та інших силових структур.
Відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 16 грудня 2016 року № 10-52/VII змінено найменування Черкаський медичний коледж на Черкаська медична академія.
У 2017 році навчальний заклад отримав ліцензії МОН України на підготовку фахівців за рівнем Магістра галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальностями 223 Медсестринство та 222 Медицина. Перша група майбутніх магістрів медсестринства розпочала навчання з 1 вересня 2017 року.
З 1989 року навчальний заклад очолює Інна Яківна Губенко – кандидат медичних наук, доцент, Почесний професор Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), академік Української академії наук, заслужений лікар України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова Спілки жінок Черкащини, повний кавалер ордена «За заслуги».
Навчальний заклад проводить додипломну та післядипломну підготовку фахівців з галузі знань Охорона здоров’я, спеціальностей Медсестринство, Стоматологія, Фармація і Технології медичної діагностики та лікування.
Навчальний заклад розміщений у трьох корпусах, має бібліотеку, три актові зали, спортивну залу, гуртожиток.
За роки свого існування заклад підготував та випустив більше 42 тисяч спеціалістів, які є конкурентноспроможними не лише в Україні, а й за її межами.

 


Всеукраїнська та міжнародна співпраця

 

Черкаська медична академія плідно співпрацює з медичними навчальними закладами України, зокрема з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, Національним фармацевтичним університетом, Українською медичною стоматологічною академією (м. Полтава). Підписані угоди про співпрацю з Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького, Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Дніпропетровською медичною академією.
Ми продовжуємо розвивати міжнародні зв’язки з медичними навчальними закладами та медичними громадами США, Канади та Європи. В рамках низки міжнародних програм викладачі цих країн мали зустрічі з викладачами і студентами, а також проводили заняття для них. Наші викладачі мали можливість ознайомитись з організацією медсестринської освіти і практики в США, у медичних коледжах та університетах штату Каліфорнія, а також здійснювати обмін інформацією з Громадським коледжем ім. Грента Мак Юена з Канади, Саксіонським університетом прикладних наук (Нідерланди), вивчати систему медичної освіти та практики, відвідуючи медичні заклади Італії, Німеччини, Китаю, Словаччини.
 

Колектив закладу здійснював і розвивав міжнародні зв’язки в рамках реалізації наступних програм:

 • Проекту USAID «Здоров’я матері та дитини» на рівні «Освіта»;
 • Українсько-нідерландського проекту MATRA «Підтримка та поліпшення догляду за людьми похилого віку на рівні громад»;
 • Проекту USAID «Разом до здоров’я»;
 • програми Гарвардського Університету «Навчання підлітками рівних попередженню СНІДу» (TeenAIDs–Peer Corps)
 • Проектів Міжнародної організації праці «Попередження ВІЛ/СНІДу на робочих місцях», «Добровільне і конфіденційне консультування і тестування на ВІЛ».

  Тісна співпраця збагачує нас новими знаннями, ідеями, що дозволяє здійснювати фахову підготовку на рівні міжнародних стандартів.

   


  Наші досягнення

   

  Черкаська медична академія належить до числа навчальних закладів, які не тільки зберегли кращі традиції національної школи підготовки медичних фахівців, а й збагатили її сучасними освітніми, медичними і науковими технологіями.
  Викладачі академії є розробниками Галузевих стандартів освіти зі спеціальностей Сестринська та Медико-профілактична справа, Протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій, Адаптованої клінічної настанови «Догляд за пацієнтом і виконання основних медичних процедур і маніпуляцій медичною сестрою (фельдшером, акушеркою)», авторами підручників, навчальних планів, програм і посібників.
  З кінця 90-х років колектив навчального закладу проводить тривалу й планомірну роботу стосовно попередження ВІЛ-інфекції. У вересні 2013 р. нами відкрито перший і єдиний в Україні Черкаський регіональний навчально-тренінговий центр з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу на базі комунального закладу «Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Черкаської обласної ради.
  З весни 2014 року для студентів перших курсів на базі 9 класів, які ще не вивчали фахових медичних дисциплін започатковано підготовку з «Основ надання першої медичної допомоги».
  У навчальному закладі активно розвиваються студентське самоврядування та волонтерський рух, створено всі необхідні умови для всебічного розвитку наукових, фізичних і творчих здібностей студентів. Є спортивна, тренажерна зали та лабораторія звукозапису, діють спортивні секції, чисельні предметні та наукові гуртки, студія художньої самодіяльності. Студенти постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, конгресах, досягають високих результатів у різноманітних конкурсах: фахової майстерності, знавців української мови ім. П. Яцика, художньої самодіяльності, у Спартакіадах вищих навчальних закладів України, інших спортивних змаганнях.
  Історія Черкаської медичної академії багата своїми випускниками. Серед них багато наших співробітників, які продовжують працювати у стінах рідної Аlmа mаtег, а також відомі в Україні та за її межами особистості.